نوع کنفرانس خود را از لیست برگزینید :
  تکامل زمين ساختى-چينه اى پهنه بر خوردى اوراسيا-عربى در سنوزوئيک
برگزارى سخنرانى علمى اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
سه شنبه 10 مرداد 1391
تکامل زمين ساختى-چينه اى پهنه بر خوردى اوراسيا-عربى در سنوزوئيک
  اهمیت تکتونیکی اسپینل کروم دار تخریبی: ژاپن، کره، تایلند و
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد جهت ارتقا اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
یکشنبه 23 مرداد 1390
اهمیت تکتونیکی اسپینل کروم دار تخریبی: ژاپن، کره، تایلند و
  اولین سمینار تخصصی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
شنبه 4 تیر 1390
اولین سمینار تخصصی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی
  ژئوديناميک شرق ايران
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر داردسمينار 2 روزه اطلاعات بیشتر ...
مکان: بيرجند
یکشنبه 17 بهمن 1389
ژئوديناميک شرق ايران
  چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين در عرض
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
شنبه 9 بهمن 1389
چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين  در عرض
  معرفى شبکه گسلى فعال زنجان و نقش آن در بررسى‌هاى برآورد خطر زمين
گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسى کشور اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
چهارشنبه 19 آبان 1389
معرفى شبکه گسلى فعال زنجان و نقش آن در بررسى‌هاى برآورد خطر زمين
  آشکوب هاى يخچالى ، کليد چينه شناختى در سيستم کواترنر
آشکوب هاى يخچالى ، کليد چينه شناختى اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
چهارشنبه 16 دى 1388
آشکوب هاى يخچالى ، کليد چينه شناختى در سيستم کواترنر
  سخنرانى با عنوان Spatial-temporal correlation of fluvial and alluvial sequences: a key to understand the
سخنرانى با عنوان اطلاعات بیشتر ...
سه شنبه 15 دى 1388
سخنرانى با عنوان Spatial-temporal correlation of fluvial and alluvial sequences: a key to understand the
  نتايج مقدماتى مطالعه شيست هاى آبى و افيوليت ها در مکران
نتايج مقدماتى مطالعه شيست ها اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
سه شنبه 15 دى 1388
نتايج مقدماتى مطالعه شيست هاى آبى و افيوليت ها در مکران
  الگوى پراکنش لغزش در رشته کوه البرز بر پايه نشانه هاى ريز لرزه اى
الگوى پراکنش لغزش در رشته کوه البرز اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
دوشنبه 14 دى 1388
الگوى پراکنش لغزش در رشته کوه البرز بر پايه نشانه هاى  ريز لرزه اى
1 2 3 4