موقعيت جغرافيايى:
موقعيت: آسياى مرکزى، غرب چين 
مختصات جغرافیایی: 39 شمالی و 71 شرقی
    مساحت کل: 143100 کيلومترمربع
مساحت خشکى:  142700 کیلومتر مربع
   مساحت آبى 400 کيلومترمربع
مرزخشکى:
کل: 3651 کيلومتر
مرزکشورها :
افغانستان 1260 کيلومتر، چين 414 کيلومتر، قرقيزستان 870 کيلومتر، ازبکستان 1161 کيلومتر
خط ساحلى : صفرکيلومتر (محصور درخشکى)
حقوق دريايى : ندارد (محصور درخشکى)
آب و هوا : عرض جغرافيايى ميانه، تابستان هاى گرم، زمستانهاى معتدل، و دررشته کوههاى پامير نيمه خشک و قطبى ميباشد.
زمين: رشته کوههاى پاميرو آلى با چشم انداز قابل توجه، دره فرگاناوست درشمال، دره هاى کوفارنيهون و وخش در جنوب غرب

ارتفاع ازسطح دريا :
پايين ترين نقطه سيردريا (زيردريو) 300 متر
بلندترين نقطه کالى اسمولى يومونى 7495 متر
   منابع طبيعى:
نيروى آبى، مقدار کمى نفت، اورانيم ، جيوه، ذغال سنگ قهوه اى، سرب، روى، آنتيموان، تنگستن، نقره، طلا
تست
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى شهرى و روستايى
 جغرافياى اجتماعى
 جغرافياى طبيعى