• نمایش صفحه شماره 1
 • ترکمنستان :
    از کشورهاى (Türkmenistan) تازه استقلال يافته از شوروى سابق است. در شمال شرقى ايران و در منطقه آسياى مرکزى قرار دارد. پايتخت آن عشق‌آباد است. مردم آن به زبان ترکمنى (شاخه‌اى از زبان ترکى) صحبت مى‌کنند.
     وسيع ترين مرز اين کشور با درياى خزر است (1786 کيلومتر). مرزهاى ديگر اين کشور با ايران (992 کيلومتر)، افغانستان (744 کيلومتر)، ازبکستان (1621 کيلومتر) و قزاقستان (379 کيلومتر) مى باشد. اين کشور مساحتى بالغ بر 488100 کيلومتر مربع را اشغال مى کند.


   اين کشور داراى پنج ايالت مى باشد:
     1.
  آخال
     2.
  بلکان
     3.
  داش آغوز
     4.
  لباب
     5.
  مرو


  ترکمنستان با کشورهاى ايران، افغانستان، ازبکستان و قزاقستان همسايه است. اين کشور يکى از کشورهاى مجاور درياى خزر مى باشد.  توپوگرافى ترکمنستان شامل بيابان مسطح تا موجدار همراه با دون مى باشد. اشکال عمده آن بيابان کاراکام (Kara Kum) است که حدود 85% زمين را دربرمى گيرد و محدوده کوهستانى کپه داغ که در جنوب واقع شده است. رويهم رفته اين سرزمين به عنوان منطقه اى بيابانى در آسياى مرکزى شناخته مى شود. ترکمنستان يکى از بزرگترين مخازن نفت و گاز طبيعى جهان را دارا مى باشد.

  1 2
  لینک های مرتبط با این بخش
   هيدرولوژى
   وضعيت ساختارى
   پتانسيل اقتصادى