ترکمنستان
ترکمنستان یا جمهوری ترکمنستان کشوری در آسیای میانه است و پایتخت آن عشق‌آباد است. ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران و از شمال با ازبکستان و قزاقستان همسایه است. همچنین این کشور از باختر با دریای خزر همسایه است و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه است.
پهناوری ترکمنستان 488،100 کیلومتر مربع (52ام، حدود 4/3 برابر کوچکتر از ایران) است. 80 درصد کشور ترکمنستان را صحرای قره قوم تشکیل می دهد که دارای آب و هوای خشک است. ولی ناحیه رشته کوه کپه داغ در جنوب کشور و نزدیکی مرز ایران آب و هوای مناسبی دارد و عشق آباد و سایر شهرهای مهم در این ناحیه هستند. ترکمنستان دارای منابع بزرگ گاز است که آن را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می کند. همچنین ترکمنستان یک کشور محاط در خشکی است و برای ترانزیت کالا از خاک ایران نیز استفاده می کند و خط آهن ترکمنستان به شهر سرخس (در شمال خاوری ایران) متصل است و از آنجا تا بندرعباس امتداد دارد.
به دلیل صحرایی بودن، ترکمنستان جمعیت چندانی ندارد و جمعیت این کشور برابر سرشماری سال 1385، بیش از 5 میلیون تن بوده است. تراکم جمعیت در این کشور 10 تن در هر کیلومتر مربع است که بسیار کم به شمار می آید. بیشتر جمعیت ترکمنستان در جنوب و باختر کشور (کناره دریای خزر) زندگی می کنند. بیشتر مردم ترکمنستان، ترکمن هستند و اقوام دیگری مانند روس، ازبک، و قزاق هستند. مردم ترکمن پیرو مذهب سنت و حنفی هستند و ارتباطات دیرینه ای با ایران دارند.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى ترکمنستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى ترکمنستان
 هيدرولوژى
 وضعيت ساختارى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات ترکمنستان
 زمينلرزه
 منابع و ذخاير ترکمنستان
 مراکز ارائه اطلاعات ترکمنستان