مراکز توريستى
   1-پارک تاريخى و فرهنگى «مرو قديمى»
   مرو قديمى‌ترين و حفاظت شده‌ترين شهر- واحه در طول جاده ابريشم در آسياى ميانه است. بقاياى اين واحه وسيع، چهار هزار سال از تاريخ بشرى را در خود پنهان کرده است. تعداد زيادى از بناها، به ويژه بناهاى مربوط به دو هزار سال اخير، هنوز قابل مشاهده‌اند.


   2- کونيا- اورگنچ
   کونيا- اورگنچ در شمال غربى ترکمنستان، در جنوب رود آمودريا، واقع شده است. اورگنچ پايتخت منطقه خوارزم بوده که به امپراتورى هخامنشيان تعلق داشته است. اين شهر قديمى داراى يک سرى بناست که عمده آن‌ها بين قرون يازده تا شانزده ميلادى ساخته شده‌اند. از جمله اين بناها مى‌توان به يک مسجد، دروازه‌هاى کاروان‌سرا، استحکامات، آرامگاه‌ها و يک مناره اشاره کرد. اين آثار گواهى بر پيشرفت‌هاى معمارى و صنعتى بى‌نظيريست که تاثيراتش تا ايران و افغانستان رسيده و بعد‌تر نيز معمارى امپراتورى مغول در هند و در قرن شانزدهم را تحت تاثير قرار داده است.