منابع و ذخائر ترکیه

 منابع طبيعى
   کشور ترکيه داراى منابع طبيعى گوناگونى است. از جمله آنها مى توان به زغال، آهن، مس، کروم، آنتيمونى، جيوه، طلا، باريت، بورات، سلستين، سنگ سمباده، فلدسپار، سنگ آهک، منيزيت، سنگ مرمر، پرليت، پوميس، پيريت و رس اشاره نمود. همچنين ترکيه داراى زمينهاى مزروعى مناسب و منابع انرژى آبى است. در مجمـوع 39/30 درصـد زميـن هاى تـرکيـه بــراى زراعـت مناســب مى باشند.

محيط زيست
   در حال حاضر به دليل انباشتگى مواد شيميايى و استفاده شوينده ها آلودگى آب در ترکيه وجود دارد. در مناطق شهرى نيز به آلودگى هوا وجود دارد. در اين ميان نابودى جنگل ها و مراتع نيز يکى از مسايل زيست محيطى موجود در ترکيه است. تنگه بسفور به دليل نشت نفت از کشتى هاى نفت کش نيز دچار آلودگيهايى مى باشد.

راه ها، وسايل ارتباط جمعى، خطوط نفت و گاز
   کشور ترکيه با وسعت 780،580 کيلومتر مربع، داراى 354,421 کيلومتر جاده (آسفالته و غير آسفالته) است. طول خطوط راه آهن ترکيه 8,697 کيلومتر و داراى 1,200 کيلومتر راه آبى است. مجموعاً تعداد 119 فروردگاه در اين کشور وجود دارد.
لینک های مرتبط با این بخش
 اقتصاد
 منابع نفت و گاز
 مواد معدنى
 کانيهاى صنعتى