ترکیه

   ترکيه امروزى در سال 1923 از بقاياى سرزمين آناتولى و از امپراتورى شکست خورده عثمانى توسط قهرمان ملى اين کشور بنا نهاده شد.در پى تلاش رهبران و طرفداران آن امروزه داراى جامعه اى گسترده و حکومتى با زير ساختهاى جديد مى باشد .
  
پس از يک دوران تک حزبى در سياست اين کشور تجربه حکومت چند حزبى به بيشاز 1970 نفر از افراد ائتلاف دموکراتيک و صلح طلبان اين کشور اجازه شرکت و برنده شدن در انتخابات سراسرى اين کشور را داد.از آن پس احزاب سياسى در ترکيه رو به افزايش نهادند اما در اثر بعضى از جريانات نظامى دموکراسى در اين کشور دچار بيثباتى گرديد که سر انجام همه اين تحرکات بازگشت قدرت به غير نظاميان بود.همچنين در سال 1974 اين کشور با مداخله نظامى در قبرس مانع بازپس گيرى جزيره توسط يونان گرديد و از زمان به بعد به عنوان يک حکومت مستقل به نام ترک جمهورى ترک نشينان ساکن شمال قبرس و فقط توسط ترکيه به رسميت شنا خته شد .
  
شورشيان جدايى طلب کد نيز در سال 1984 اقدام به ايجاد يک حزب نمودند که امروزه به عنوان حزب کنگره مردم کردستان و يا kongra-gel شناخته ميشود و با بيش از 30000هزار عضو فعال بيش از هر مسئله ديگر توجه ارتش را به خود جلب کرده بود.اما پس از دستگيرى رهبران اين حزب در سال 1999 بسيارى از آنان از ترکيه متوارى بويژه به سمت شمال عراق متوارى گرديدند.ترکيه در سال 1945 به عضويت سازمان ملل در آمد و در 1952 به عنوان يکى از اعضاء ناتو به رسميت شناخته شد.در سال 1964 ترکيه به عنوان يکى از متحدان جامعه اروپا درامد و در طى دهد گذشته تلاشهاى بسيارى در راستاى توسعه دموکراسى و اقتصاد در اين کشور صورت گرفته است تا اين بتواند خود را به عنوان يکى از اعضاى اتحاديه اروپا وارد مطرح نمايد
.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى ترکيه
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى ترکيه
 تقسيمات ساختارى
 تکتونيک
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات ترکيه
 زمينلرزه
 سيل
 منابع و ذخاير ترکيه
 اقتصاد
 منابع نفت و گاز
 مواد معدنى
 کانيهاى صنعتى
 مراکز ارائه اطلاعات ترکيه