زمین شناسی قزاقستان
 
اين کشور با کشورهاى ازبکستان ،‌ تاجيکستان ، چين و روسيه مرز مشترک دارد
 .

لینک های مرتبط با این بخش
 حوضه خزر شمالى
 حوضه خزر ميانى
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
Copyright 2010 GSI