اقتصاد
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير نفت، الماس، طلا و اورانيوم و مقادير کمى مس، گرافيت، ايلمنيت، آهن، کيانيت، ليگنيت، سنگ آهک، منگنز، مونازيت، روتيل، نمک و قلع و کائولن و کوارتز اشاره نمود. از مهمترين صنايع کشور افريقاى مرکزى نيز مى توان از معدنکارى الماس و طلا نام برد.
   از مهمترين صنايع کشور افريقاى مرکزى نيز مى توان از معدنکارى الماس و طلا، کفش، منسوجات و توليد دوچرخه و موتورسيکلت نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى درکشورافريقاى مرکزى در سال 2005، 3% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 3% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 55% در بخش کشاورزى، 20% در بخش صنعت و 25% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم در افريقاى مرکزى در سال 2005، 6/3%، قدرت خريد ساليانه 913/4 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور نامشخص مى باشد. واحد پول کشورجمهورى افريقاى مرکزى، فرانک افريقاى مرکزى است.
   توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 0 و مصرف آن 2420 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات مواد نفتى افريقاى مرکزى نامشخص ارزيابى شده است.
   توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور افريقاى مرکزى در سال 2003، 0 و صادرات و واردات گاز در سال 2003، 0 برآورد شده است.
صادرات محصولات افريقاى مرکزى
   صادرات محصولات افريقاى مرکزى در سال 2005، 131 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به الماس، چوب، کتان، قهوه و تنباکو اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى بلژيک(35%)، فرانسه (7/9%)، اسپانيا (7/8%)، ايتاليا (1/8%)، چين (1/7%)، اندونزى (3/6%)، جمهورى دموکراتيک کنگو (7/4%)، امريکا (5/4%) و ترکيه (5/4%) صادر مى شود.
واردات محصولات افريقاى مرکزى
   واردات محصولات افريقاى مرکزى در سال 2005، 203 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به مواد غذايى، منسوجات، مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات، تجهيزات الکتريکى، وسائل نقليه موتورى، دارو و مواد شيميايى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه (6/16%)، هلند (3/10%)، کامرون (7/9%) و امريکا (3/7%) وارد مى شود.