• نمایش صفحه شماره 1
 • صنايع معدنى
     از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير نفت، الماس، طلا و اورانيوم و مقادير کمى مس، گرافيت، ايلمنيت، آهن، کيانيت، ليگنيت، سنگ آهک، منگنز، مونازيت، روتيل، نمک و قلع و کائولن و کوارتز اشاره نمود. از مهمترين صنايع کشور افريقاى مرکزى نيز مى توان از معدنکارى الماس و طلا نام برد.
     نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى درکشورافريقاى مرکزى در سال 2005، 3% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 3%، نرخ تورم در افريقاى مرکزى در سال 2005، 6/3%، قدرت خريد ساليانه 913/4 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور نامشخص مى باشد.
  صادرات محصولات افريقاى مرکزى در سال 2005، 131 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به الماس اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى بلژيک، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، چين، اندونزى، جمهورى دموکراتيک کنگو، امريکا و ترکيه صادر مى شود.
  واردات محصولات افريقاى مرکزى در سال 2005، 203 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات و مواد شيميايى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه، هلند، کامرون و امريکا وارد مى شود.
     در سال 2004، توليد الماس در حدود 350000 قيراط و در سال 2005، توليد الماس در حدود 380000 قيراط تخمين زده شده بود. الماس از نهشته هاى آبرفتى در بخش شمالى کشور توليد مى شود. طلا از کمربندهاى گرينستون Bandas و Bogoin-Boali  توليد مى شود.


  1 2 3