آفریقای مرکزی

جمهوری افریقای مرکزی کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن شهر بانگوئی است. این کشور دارای رژیم جمهوری است.افریقای مرکزی در سال ۱۹۶۰ به استقلال رسید و در همان سال نیز به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. این کشور در جنوب کشور چاد، جنوب و جنوب غربی کشور سودان، شرق کامرون و شمال دو کشور زئیر(کنگو کینشازا) و کنگو قرار گرفته‌است. شهرهای مهم این کشور بربراتی و بامباری هستند. یکای پول این کشور فرانک افریقای مرکزی است. این کشور نزدیک به دومیلیون و هفتصدهزار تن جمعیت دارد که بیشتر آنها از نژاد سیاه هستند و زندگی قبیله‌ای دارند.۳۰٪ مردم این کشور ترسا، ده درصد آنها مسلمان و دیگران آنیمیست هستند.زبان رسمی این کشور نیز فرانسوی است.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 راهها و وسائل ارتباط جمعى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى