• نمایش صفحه شماره 1
 • زمين شناسى
     بخش هاى وسيعى از کشورآفريقاى جنوبى با سنگ هاى پرکامبرين پوشده شده است که عبارتند از:
     -زمين هاى گرانيتى/گرينستون آرکئن
     -کمربند متحرک Limpopo آرکئن
     -گروه بزرگ Witwatersrand آرکئن با نهشته هاى گسترده طلا
     -گروه بزرگ Transvaal پالئوپروتروزوئيک
     -مجموعه Bushveld با نهشته هاى پلاتين، کروميوم و واناديوم
     -گنبد Vredefort به عنوان يکى از بزرگترين ساختارهاى متئوريت
     -گروه بزرگ Waterberg پالئوپروتروزوئيک
     -ايالت دگرگونى Namaqualand مزوپروتروزوئيک
     پالئوزوئيک زيرين به صورت رسوبات و گرانيت هايى در کمربند Cape Fold در بخش جنوب غرب کشور ديده شده اند. تقريباً دوسوم سطح کشورآفريقاى جنوبى با سنگ هاى پالئوزوئيک و مزوزوئيک گروه بزرگ Karoo پوشيده شده است که شامل چندين هزار متر رسوبات کلاستيک و آتشفشانى است. سنگ هاى گروه بزرگ Karoo شامل رسوبات يخچالى گروه Dwyka لايه هاى حاوى زغال گروه Ecca، ، تشکيلات ماسه سنگى ضخيم گروه Beaufort و توالى گدازه هاى بازالتى با ضخامت 1400 متر مى باشد.
     زمين هاى سنوزوئيک و رسوبات آب شيرين عمدتاً ماسه سنگ هاى گروه Kalahari بخش وسيعى از شمال غرب کشور در امتداد مرزهاى بوتسوانا و ناميبيا را مى پوشاند. چندين مجموعه آلکالن، کربناتيت و کيمبرليت حاوى الماس در پرکامبرين و گروه بزرگ Karoo نفوذ کرده است.
  اين کشور داراى نواحى سنگ آهکى زيادى جهت توسعه کارست است، در حالى که عوارض مهم زمين شناسى منشأ ولکانيکى دارند.

  زمين شناسى در کشورآفريقاى جنوبى غنى از نهشته هاى معدنى است مانند کوارتزيت ويت واترزرند  حاوى طلا، مجموعه آتشفشانى بوشولد حاوى پلاتين، کروميت و واناديوم و نهشته هاى زغال در رسوبات Karoo.
  در اين نقشه ها ليتولوژى(توصيف تفضيلى انواع سنگ ها)، ارتباط زمين شناسى(گروه بندى سازندهاى زمين شناسى به واحدهاى وابسته) و انواع سنگ ها (آذرين، رسوبى و دگرگونى) نشان داده مى شوند.

  1 2