صنايع معدنى
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، نفت، کانسنگ آهن، فسفات، اورانيوم، سرب، روى، کادميوم، جيوه، نقره، باريت، بنتونيت، دياتوميت، فلدسپار، ژيپس، کائولن، نمک، گوگرد مى باشند. از مهمترين صنايع کشور الجزاير نيز مى توان از معدنکارى، الکترونيک، سيمان، فولاد، غذا ، پتروشيمى تهيه آمونياک، متانول و هليم نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور الجزاير در سال 2005، 8% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 5/5%، نرخ تورم درالجزاير در سال 2005، 9/1%، نرخ سرمايه گذارى 6/22%، قدرت خريد ساليانه 5/235 بيليون دلار، بودجه اختصاصى کشور 05/42 بيليون دلار و GDP آن 2/217 بيليون دلار مى باشد.
   صادرات کل الجزاير در سال 2004، 34 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به گاز طبيعى، نفت و توليدات نفتى اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امريکا، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، کانادا، برزيل، بلژيک وآلمان صادر مى شود.