منابع و ذخاير
   از منابع معدنى کشور اوگاندا مى توان به تنگستن، طلا، مس، کبالت، ژيپس، کائولن، سنگ آهک و نمک اشاره نمود. توليد فولاد و سيمان از مهمترين صنايع معدنى کشوراوگاندا مى باشند.
   بخش معدنکارى در سال مالى 2004-2005 در حدود 9/16 درصد بوده که نسبت به سال مالى 2003-2004 در حدود 4/5 درصد، افزايش داشته است. رشد در بخش معدنکارى کمک به توليد بالاى کبالت و سنگ آهک مى کند.
توليدات معدنى
   از توليدات معدنى کشور اوگاندا مى توان به بريل، تنگستن، طلا، نمک، فلزکبالت، کلومبيوم (نيوبيوم) و تانتاليوم و ورميکوليت اشاره نمود.