اوگاندا

اوگاندا کشوری است در حاشیه دریاچه ویکتوریا شرق و مرکز افریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از کنگوی کینشازا رواندا - بروندی- تانزانیا- کنیا پایتخت آن کامپالا است. این کشور که در شرق با کشور کنیا، در غرب با روآندا و بروندی، در جنوب با تانزانیا هم مرز است؛ دارای یک فلات مرکزی کم ارتفاع با پوشش گیاهی ساوان می‌باشد. در اطراف دریاچه ویکتوریا، استعداد خاک برای کشاورزی بیش از سایر نقاط است. همچنین این دریاچه از نظر ماهیگیری نیز اهمیت به سزایی دارد. در غرب این کشور سلسله جبالی با ارتفاع ۵۱۱۰ متر وجود دارد. اوگاندا دارای آب و هوای گرم با میانگین دمای ۲۴-۲۱ درجه سانتی گراد، و میزان بارش سالانه ۱۵۰-۷۵ سانتی متر می‌باشد. مهم‌ترین محصول صادراتی اوگاندا، قهوه‌است.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى
 اقتصاد