اقتصاد
   توليد ناخالص داخلى 25/29 بيليون دلار (در سال 2005)، نرخ رشد ناخالص داخلى 8/5%، نرخ تورم 9/5% و بودجه اختصاصى کشور 431/2 بيليون دلار.
   صادرات محصولات تانزانيا در سال 2005، 831/1 بيليون دلار و شامل طلا، قهوه، درخت بلارد، کتان و ... اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى چين (5/10%)، کانادا (9/8%)، هند (5/7%)، هلند (3/5%)، ژاپن (6/4%)، آلمان (4/4%)، انگلستان (1/4%) و زامبيا (4%)صادر مى شود
   واردات محصولات تانزانيا در سال 2005، 18/3 بيليون و شامل کالاهاى مصرفى، تجهيزات و ماشين آلات، مواد خام صنعتى و نفت خام اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى افريقاى جنوبى (7/12%)، چين (2/9%)، کنيا (9/7%)، هند (8/6%) و امارات متحده عربى(9/5%) وارد مى شود.