اقتصاد

از مهمترين منابع معدنى کشور توگو مى توان به ذخاير الماس، طلا، فسفات، بوکسيت، ژيپس، آهن، منگنز، روتيل، روى، سنگ آهک و مرمر اشاره نمود. از مهمترين صنايع کشور توگونيز مى توان از معدنکارى فسفات، سيمان، صنايع دستى، منسوجات نام برد.
   اکثر جمعيت توگو، کشاورز بوده و سيب زمينى، ذرت، بادام زمينى و موز، حاصل فعاليت آنان است. اين کشور از لحاظ توليد مواد غذايى، خودکفا است. صادرات فسفر 50 درصد در آمد ارزى توگو را تامين مى کند. از ساير اقلام صادراتى توگو مى توان به کتان، قهوه و کاکائو اشاره نمود
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور توگودر سال 2005، نامشخص و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 3% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 5/39% در بخش کشاورزى، 4/20% در بخش صنعت و 1/40% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم درتوگو در سال 2005، 8/2 درصد، نرخ سرمايه گذارى 4/22 درصد، قدرت خريد ساليانه 248/9 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 2/260 ميليون دلار مى باشد.
   توليد نفت و مواد نفتى در کشور توگودر سال 2005، 0 و مصرف آن 14000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است.
   توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور توگودر سال 2004، 0 و صادرات و واردات آن نيز 0 برآورد شده است
صادرات محصولات توگو
   صادرات محصولات توگودر سال 2005، 4/868 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به صادرات مجدد کالاى وارداتى، کتان، فسفات، قهوه و کاکائو اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى غنا (1/21%)، بورکينافاسو (2/18%)، بنين (5/11%)، مالى(3/7%)، هند(8/5%) و نيجريه (4%) صادر مى شود.
واردات محصولات توگو
   واردات محصولات توگو در سال 2005، 208/1 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت و مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات و خواروبار اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه(8/17%)، چين (3/13%)،Cote d'Ivoire (5/6%)، ايتاليا (5/4%) و اسپانيا (3/4%) وارد مى شود.
   ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور توگودر سال 2005، 9/333 ميليون دلار برآورد شده است. واحد پول آن فرانک فرانسه است.