توگو

توگو کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن لومه است. نام رسمی آن جمهوری توگویی است و از سوی غرب با غنا ، از سوی شرق با بنین و از سوی شمال با بورکینا فاسو هم‌مرز است. در جنوب ، توگو ساحل کم‌مسافتی در کنار خلیج گینه دارد . شهر لومه هم بر همین کرانه قرار دارد.
 
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 راهها و وسائل ارتباط جمعى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى