اقتصاد
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، نفت، کانسنگ آهن، فسفات، سرب، روى، نقره، باريت، فلوئورسپار، ژيپس، کانى هاى رسى و نمک مى باشند.
   از مهمترين صنايع کشور تونس نيز مى توان از معدنکارى مواد معدنى(بخصوص فسفات و کانسنگ آهن)، توريسم، سيمان، فلوريد آمونيوم، کود شيميايى، آهک، مواد نفتى پالايش يافته، فولاد، صنايع نساجى، تجارت محصولات کشاورزى و کفش نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور تونس در سال 2005، 9/0% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 2/4% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 2/13% در بخش کشاورزى، 8/31% در بخش صنعت و 55% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم درتونس در سال 2005، 1/2%، نرخ سرمايه گذارى 4/22%، قدرت خريد ساليانه 85/82 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 322/7 بيليون دلار مى باشد.
   توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 76000 بشکه در هر روز و مصرف آن 90000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات مواد نفتى تونس در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در تونس 2005، 7/1 بيليون بشکه برآورد شده است.
   توليد گاز طبيعى در کشور تونس در سال 2003، 15/2 بيليون متر مکعب، مصرف آن در سال 2003، 84/3 بيليون متر مکعب، صادرات گاز در سال 2003، 0 و واردات آن 58/1 بيليون متر مکعب برآورد شده است. ذخاير گاز طبيعى در تونس 2005، 87/77 بيليون متر مکعب برآورد شده است.
   صادرات محصولات تونس
   صادرات محصولات تونس در سال 2005، 3/10 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به صنايع نساجى، ماشين آلات، فسفات و مواد شيميايى، محصولات کشاورزى و هيدورکربن ها اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى فرانسه (9/30%)، ايتاليا (1/21%)، آلمان (4/9%)، اسپانيا (5/5%) و ليبى(5/4%) صادر مى شود.
   واردات محصولات تونس
   واردات محصولات تونس در سال 2005، 86/12 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به صنايع نساجى، تجهيزات و ماشين آلات، مواد شيميايى، هيدورکربن ها و مواد غذايى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه (5/25%)، ايتاليا (9/22%)، آلمان (5/9%)، اسپانيا(5/5%) وارد مى شود.
   ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور تونس در سال 2005، 375/4 بيليون دلار برآورد شده است. واحد پول کشور تونس، دينار تونس است.