صنايع معدنى
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، نفت، کانسنگ آهن، فسفات، سرب، روى، نقره، باريت، فلوئورسپار، ژيپس، کانى هاى رسى و نمک مى باشند.
   از مهمترين صنايع کشور تونس نيز مى توان از معدنکارى مواد معدنى(بخصوص فسفات و کانسنگ آهن)، توريسم، سيمان، فلوريد آمونيوم، کود شيميايى، آهک، مواد نفتى پالايش يافته، فولاد، صنايع نساجى، تجارت محصولات کشاورزى و کفش نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور تونس در سال 2005، 9/0% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها، نرخ تورم درتونس در سال 2005، 1/2%، نرخ سرمايه گذارى 4/22%، قدرت خريد ساليانه 85/82 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 322/7 بيليون دلار مى باشد.
   صادرات محصولات تونس در سال 2005، 3/10 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به صنايع نساجى، ماشين آلات، فسفات و مواد شيميايى، محصولات کشاورزى و هيدورکربن ها اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى فرانسه (9/30%)، ايتاليا (1/21%)، آلمان (4/9%)، اسپانيا (5/5%) و ليبى(5/4%) صادر مى شود.
   واردات محصولات تونس در سال 2005، 86/12 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به صنايع نساجى، تجهيزات و ماشين آلات، مواد شيميايى، هيدورکربن ها و مواد غذايى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه (5/25%)، ايتاليا(9/22%)، آلمان(5/9%)، اسپانيا (5/5%) وارد مى شود.
   فسفات، فلزات پايه و نفت در کشور تونس، بيشترين درآمد خارجى تونس را شامل مى شود. فسفات به تنهايى 45 درصد صادرات کشور را بخود اختصاص داده است و صنعت مواد معدنى در حدود 3 درصد جی دی پی کشور را مى سازد. صنعت سيمان در کشور تونس در حدود 5 ميليون تن در سال توليد دارد.