تونس

تونس نام کشوری عربی و مسلمان است که در شمال آفریقا بر کرانه دریای مدیترانه قرار دارد. این کشور از سوی غرب با الجزایر و از سوی شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است. حکومت این کشور، جمهوری چند حذبی با یک مجلس قانونگذاری و دارای ۲۵ وزارتخانه است. رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی نام دارد که از سال [[۱۹۸۷ (میلادی)|۱۹۸۷}] میلادی در این سمت قرار دارد . نخست وزیر تونس نیز محمد غنوشی است. تونس یکی از اعضای اتحادیهٔ عرب می‌باشد.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 راهها و وسائل ارتباط جمعى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى