اقتصاد
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير نفت، طلا، اورانيوم، کائولن، ناترون کربنات سديم، نمک، سنگ آهک، شن وماسه مى باشند. کشور چاد در صحراى آفريقا واقع شده و از فقيرترين کشورهاى جهان است. خشکسالى هاى سخت از عوامل اصلى فقر و عقب ماندگى اين کشور به شمار مى رود. اکثريت مردم در ناحيه درياچه چاد - جايى که نمک از درياچه استخراج مى شود- زندگى مى کنند. کشاورزى در جنوب کشور که ميزان بارندگى سالانه تا مرز 100 سانتى متر مى رسد، رواج داشته واقلام صادراتى کتان، برنج و بادام زمينى است.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور چاد در سال 2005، 5% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 7% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 5/32% در بخش کشاورزى، 6/26% در بخش صنعت و 8/40% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم درچاد در سال 2005، 4%، نرخ سرمايه گذارى 2/9%، قدرت خريد ساليانه 26/15 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 3/617 ميليون دلار مى باشد.
  
توليد نفت و مواد نفتى کشور چاد در سال 2005، 225000 بشکه در هر روز و مصرف آن 1460بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در چاد 2005، 2 بيليون بشکه برآورد شده است.
  
توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور چاد در سال 2004، 0 ، صادرات و واردات گاز در سال 2004، 0 برآورد شده است.
  
صادرات محصولات چاد
  
صادرات محصولات چاد در سال 2006، 342/4 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت، کتان، احشام و سمغ غربى اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امريکا (1/78%)، چين(9/9%) و تايوان(1/4%) صادر مى شود.
  
واردات محصولات چاد
  
واردات محصولات چاد در سال 2005، 1/823 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به تجهيزات حمل و نقل و ماشين آلات، کالاهاى صنعتى، خواروبار و نساجى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه (2/21%)، کامرون (5/15%)، امريکا (1/12%)، بلژيک(8/6%)، پرتغال (6/4%)، عربستان (3/4%) و هلند (1/4%) وارد مى شود.
  
ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور چاد در سال 2005، 8/352 ميليون دلار برآورد شده است. واحد پول چاد، فرانک افريقايى است.