صنايع معدنى
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير نفت، طلا، اورانيوم، کائولن، ناترون، کربنات سديم، نمک، سنگ آهک، شن وماسه مى باشند.
  
از مهمترين صنايع کشور چاد نيز مى توان از نفت، نساجى، بسته بندى گوشت، ناترون natron (کربنات سديم)، صابون، سيگار و مواد ساختمانى نام برد.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور چاد در سال 2005، 5% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 7%، نرخ تورم درچاد در سال 2005، 4%، نرخ سرمايه گذارى 2/9%، قدرت خريد ساليانه 26/15 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 3/617 ميليون دلار مى باشد.
  
صادرات محصولات چاد در سال 2006، 342/4  بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امريکا، چين و تايوان صادر مى شود.
  
واردات محصولات چاد در سال 2005، 1/823 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به تجهيزات حمل و نقل و ماشين آلات، کالاهاى صنعتى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه، کامرون، امريکا، بلژيک، پرتغال، عربستان و هلند وارد مى شود.