چاد

جمهوری چاد کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن انجامنا است. جمهورى‌ چاد با يک‌ ميليون‌ و 284 کيلومتر مربع‌ مساحت‌ در آفريقای مرکزی و در ناحيه‌ صحرای کبير آفريقا واقع‌ است‌. اين‌ کشور يکهزار و 94 کيلومتر با کامرون‌، 1197 کيلومتر با آفریقای مرکزی ‌، يکهزار و 55 کيلومتر با جمهورى‌ عربى‌ لیبی ‌، 1175 کيلومتر با نیجر ، 87 کيلومتر با نیجریه‌ و 1360 کيلومتر با سودان‌ مرز مشترک‌ دارد. براساس‌ جديدترين‌ آمار (نوامبر 2000 ميلادى‌) جمهورى‌ چاد بالغ‌ بر 8 ميليون‌ و 800 هزار نفر جمعيت‌ دارد.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى