اقتصاد
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير طلا، کاسيتريت (کانسنگ قلع)، ولفراميت (کانسنگ تنگستن)، تانتاليم- کلومبيوم، سافير(کروندوم آبى)، گاز طبيعى، بريليم، کائولن، زغال سنگ نارس(پيت) و متان اشاره نمود.
  
از مهمترين صنايع کشور روآندا نيز مى توان از سيمان، محصولات کشاورزى، صابون، مبلمان و اثاثيه منزل، کفش، پلاستيک، منسوجات و سيگار نام برد.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى درکشور روآندا در سال 2005، 7% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 8/5% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 4/39% در بخش کشاورزى، 3/23% در بخش صنعت و 3/37% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم در روآندا در سال 2005، 7/6%، نرخ سرمايه گذارى 8/19 درصد، قدرت خريد ساليانه 54/13 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 9/560 ميليون دلار مى باشد.
  
توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 0 و مصرف آن 5400 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات مواد نفتى روآندا نامشخص ارزيابى شده است.
  
توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور روآندا در سال 2005، 0 و صادرات و واردات گاز در اين سال 0 برآورد شده است. ميزان ذخيره گاز طبيعى در اين کشور 63/56 بيليون مترمکعب برآورد شده است.
  
صادرات محصولات روآندا
  
صادرات محصولات روآندا در سال 2005، 4/135 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به کانسنگ قلع، چاى، چرم و قهوه اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى آلمان(11%)، چين (5/6%) و بلژيک(5/4%) صادر مى شود.
  
واردات محصولات روآندا
  
واردات محصولات روآندا در سال 2005، 4/390 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به خواروبار، فولاد، سيمان، مواد ساختمانى، مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى کنيا (9/18%)، اوگاندا (6/6%)، بلژيک (8/5%)، آلمان (6/5%) و اسرائيل (3/4%) وارد مى شود.
  
ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور روآندا در سال 2005، 8/422 ميليون دلار برآورد شده است. واحد پول روآندا، فرانک روآندا است.