• نمایش صفحه شماره 1
 •  
  زمين شناسى
     مجموعه زمين شناسى و تعداد زياد حوادث تکتونيکى و حرارتى، منعکس کننده موقعيت منحصر به فرد کشور زامبيا در بين کراتون هاى Kasa، Zimbabwe-Kaapvaal، Tanzania است.

  جابجايى هاى مختلف بين بلوک هاى پايدار به همراه تأثيرات بازدارنده حرکتى آنها، نقش مهمى را در تکامل زمين شناسى، ژنز مواد معدنى و منابع انرژى در اين کشور بازى مى کنند.


  چينه شناسى
     قديمى ترين توالى سنگها در کشور زامبيا، ابرگروه پى سنگى است که عمدتاً شامل گنيس هاى گرانيتى و ميگماتيت ها مى باشند که در نواحى شرق، مرکز و جنوب زامبيا، درون چين خوردگيهايى که ليتولوژى آنها شامل واحدهاى متا کربنات، متا کوارتزيت و متا پرليت مى باشند. سنگهاى اين ابرگروه عمدتاً جوانتر از 2050 ميليون سال پيش بوده اند وليکن گرانوليت رودخانه Lutembwe در نزديکى Chipata به سن 3000 ميليون سال قبل مى باشد.
  گرانيت، گنيس گرانيتى، ميگماتيت ها و آمفيبوليت ها عمدتاً سنگهاى ابر گروه پى سنگ را تشکيل مى دهند، همچنين در ساختار تاقديس Kafue و گنبدهاى Copperbelt و شمال غرب زامبيا رخنمون مى يابند.
  ابرگروه رسوبى- دگرگونه Muva عموماً با کنتاکت تکتونيکى بر روى توالى پى سنگى قرار دارد. در مرکز و شرق زامبيا، اين توالى فوق معمولاً با ليتولوژى متاپليتى و متا کوارتزيتى پوشيده شده و حتى به صورت ايمبريکاسيون قرار گرفته است که چين خوردگى بعدى اين دو توالى باعث تشکيل هسته کمربند Irumide گشته است که در به سوى شمال شرق - از Kabwe به Mpika گسترش يافته و جزء اصلى کمربند Zambezi در جنوب و شرق Lusaka را تشکيل مى شود.
  در پهنه کشور زامبيا، دو بلوک Bangweulu و Choma-kalomo و حوضه Barotse قرار دارد. در داخل بلوک Bangweulu در شمال زامبيا، توالى رسوبى بسيار متفاوت است و شامل توالى با ضخامت کمتر از 5000 متر رسوبات قاره اى (رودايت، آرنايت، کوارتزيت و آرژيليت) گروه Mporokoso است که با توالى کوارتزيت، ماسه سنگ هماتيتى، گل سنگ و مقدار کمى کنگلومراى سازند Kasama پوشيده شده است که محدوده ضخامت از 100 متر در بلوک Bangweulu تا 3500 متر به سمت جنوب در داخل کمربند Irumide مى باشد. محدوده سنى اين رسوبات از 1800 پيش آغاز شده و در 1250 ميليون سال پيش پايان يافته است.


  1 2 3