• نمایش صفحه شماره 1
 • منابع و ذخاير
     از منابع معدنى کشور زامبيا مى توان به نفت فرآورى شده، زغال سنگ، طلا، نقره، زمرد، مس، کبالت، اورانيوم، سرب و روى، سولفور، آهک و کانيهاى صنعتى مانند رس، ماسه و انواع سنگ اشاره نمود. معدنکارى و فرآورى مس، مواد ساختمانى، مواد شيميايى و کود شيميايى از مهمترين صنايع معدنى کشور زامبيا مى باشند.
     معدنکارى پشتيبان اقتصادى و اجتماعى کشور زامبيا مى باشد و فاز اوليه آن، استخراج کانسارهاى مس- کبالت Copperbelt است که در دهه 1930 آغاز شده است. بخش معدنکارى در سال 1997 در حدود 822 ميليون دلار امريکا به صادرات کل کشور (1050 ميلون دلار امريکا) کمک کرده است که از اين ميزان 798 دلار مربوط به مس و کبالت است. به علاوه آسيب پذيرى اقتصاد زامبيا ناشى از تکيه بر معدنکارى مس است که با کاهش يا افزايش آن تغيير مى کند.

  ساليان متمادى است که کشور زامبيا به عنوان يکى از کشورهاى اصلى در معدنکارى فلزات پايه، در حال گسترش تجهيزات فرآورى خود مى باشد.

   
  1 2