صنايع معدنى
   صنعت مواد معدنى کشور زيمبابوه در سال 2004، در حدود 40 ذخيره ماده معدنى به صورت معادن با مقياس کوچک و متوسط کروميت، گرافيت، کانى هاى ليتيم دار، نيکل، کانى هاى گروه پلاتين، نقره، تانتاليم، ورميکوليت، زغال سنگ، طلا، نيکل، مس، قلع، کانى هاى رسى، کانسنگ هاى فلزى و غيرفلزى و معدنکارى فولاد مى باشد. شرکت هاى معدنى و معدنکارى، توليد خود را در سال 2004، علارغم تورم شديد ادامه دادند.
  
بيشتر صادرات و واردات کشور زيمبابوه، محدود به آفريقاى جنوبى مى شود. کشور زيمبابوه در سال هاى اخير نرخ تقاضاى منفى نشان داده است که از حدود 310- ميليون دلار در سال 2004 به 108- ميليون دلار در سال 2003، 18- ميليون دلار در سال 2002 و 323 ميليون دلار در سال 2001 بوده است.