جغرافياى تاريخى
  
در يک خارستان پر از گرد و خاک در جنوب غربى آفريقا، ويرانه سنگى زيمبابوه بزرگ قرار دارد. اين شهر در حد فاصل سال هاى 1000 ميلادى و اواسط 1400 ميلادى ساخته شد و مرکز مذهبى و تجارى مردم شونا بود. ارزشمندترين کالاى معامله شده بين مردم زيمبابوه بزرگ طلاى معادن زيمبابوه بود.در سال 800-900 ميلادى حفر معدن طلا و مس در نواحى معدنى زيمبابوه در جنوب آفريقا آغاز شد. در سال 1400 ميلادى طايفه کارانگا، شعبه اى از قبيله شونا، امپراتورى موناموتاپا را تاسيس کردند. مردم کارانگا به تجارت عاج، طلا ومس با تجار عرب از طريق شهرهاى ساحل شرقى آفريقا پرداختند. در سال 1895 ميلادى، حق استخراج معادن از قبيله نگون گرفته شد.
  
در سال 1898 ميلادى رودزيا به منطقه رودزياى شمالى (زامبيا) و رودزياى جنوبى تقسيم شد و به صورت مستعمرات خودگران انگليس، در آمد. در سال 1980 ميلادى رودزياى جنوبى مستقل شد و به زيمبابوه تغيير نام داد.