اقتصاد
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، طلا، فسفات، آهن، نمک، بازالت، ماسه، ماسه سيليسى، زيرکن، رس، لاتريت و سنگ آهک اشاره نمود.
  
از مهمترين صنايع کشور سنگال نيز مى توان از استخراج فسفات، توليدکود شيميايى، سيمان، محصولات نفتى پالايش يافته، پرورش گوسفند، توليدصنايع غذايى، توريسم، صيد ماهى و مصالح ساختمانى نام برد.
  
در جنوب سنگال، کشاورزى رواج داشته وبه جز بادام زمينى که50 درصد توليدات کشاورزى را شامل مى شود، گندم و کتان نيز کشت مى شوند. وقوع خشکسالى هاى متوالى، لطمات زيادى به کشاورزى اين کشور وارد مى آورد.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور سنگال در سال 2005، 2/3% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 9/4% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 3/18% در بخش کشاورزى، 2/19% در بخش صنعت و 5/62% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم درسنگال در سال 2005، 2%، نرخ سرمايه گذارى در حدود 41 درصد، قدرت خريد ساليانه 01/22 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 023/2 بيليون دلار مى باشد.
  
توليد نفت و مواد نفتى درکشور سنگال در سال 2005، 0 و مصرف آن 31000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است .
  
توليد گاز طبيعى در کشور سنگال در سال 2004، 50 ميليون مترمکعب، مصرف آن 50 ميليون مترمکعب و صادرات و واردات گاز 0 برآورد شده است.

   صادرات محصولات سنگال
   صادرات محصولات سنگال در سال 2005، 478/1 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به ماهى، بادام زمينى، نفت و مواد نفتى، فسفات و کتان اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى مالى (9/16%)، هند (1/13%)، فرانسه (5/9%)، اسپانيا (1/6%)، ايتاليا (5/5%) و گامبيا(6/4%) صادر مى شود.
   واردات محصولات سنگال
   واردات محصولات سنگال در سال 2005، 98/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به مواد سوختى، مواد غذايى وکالاهاى مصرفى صنعتى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى روسيه (8/22%)، نيجريه (4/11%)، برزيل (5/4%)، تايلند (3/4%)، امريکا (2/4%) و انگلستان (4%) وارد مى شود.
   ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور سنگال در سال 2005، 18/1 بيليون دلار برآورد شده است. واحد پول کشور سنگال، فرانک جامعه پولى افريقاست که خود به صد سانتيم تقسيم مى‏شود.
   برنامه اصلاحات اقتصادى سنگال منجر به آن شده که توليد ناخالص داخلى اين کشور با رشدى معادل 5 درصد در سال 1999 به 8/4 ميليارد دلار برسد.