سنگال

جمهوری سنگال کشوری است در غرب افریقا. پایتخت آن داکار است. جمهوری‌ سنگال‌ با 196 هزار و 190 کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در آفریقای‌ غربی‌ و در حاشیه‌ اقیانوس‌ اطلس‌، میان‌گینه‌ بیسائو و موریتانی‌ واقع‌ شده‌ است‌.192 هزار کیلومتر مربع‌ از این‌ سرزمین‌ را خشکی‌ و 4 هزار و 190 کیلومتر مربع‌ از آن‌ را آب‌ فراگرفته‌ است‌.
این‌ کشور از سمت‌ شمال‌ 813 کیلومتر با موریتانی‌، از سمت‌ شرق‌ 419 کیلومتر با
مالی‌ و از سمت‌ جنوب‌ 330 کیلومتر با گینه‌ و 338 کیلومتر با گینه‌ بیسائو مرز مشترک‌ دارد. از سوی‌ دیگر کشور گامبیا به‌ طول‌ 740 کیلومتر چون‌ زبانه‌ای‌ در داخل‌ سنگال‌ قرار دارد. طبق‌ برآورد جولای‌ 2000، سنگال‌ حدود 9 میلیون‌ و 987 هزار و 494 نفر جمعیت‌ دارد که‌ 45 درصد از آن‌ها زیر 14 سال‌ و 52 درصد بین‌ 15 تا 65 سال‌ سن‌ دارند. اکثریت‌ مردم‌ سنگال‌ از قوم‌ «ولوف‌» هستند ولی‌ گروه‌های‌ نژادی‌ فولانی‌، سرر، پولار و ماندینکا نیز در سنگال‌ زندگی‌ می‌کنند.92 درصد مردم‌ این‌ سرزمین‌ مسلمان‌ و اهل‌ تسنن‌ هستند. حدود ۲ درصد از آن‌ها نیز مسیحی هستند.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى