اقتصاد
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير زغال سنگ، طلا، الماس، آزبست، رس، کاسيتريت، تالک و سنگ ساختمانى مى باشند. از مهمترين صنايع کشور سوازيلند نيز مى توان از معدنکارى(زغال و آزبست)، خمير چوب(براى کاغذسازى)، شکر، نساجى و لباس نام برد.

   توليد نفت و مواد نفتى کشور سوازيلند در سال 2005، 0 و مصرف آن 3500 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در سوازيلند 2005، 22/12 بيليون بشکه برآورد شده است
   توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور سوازيلند در سال 2004، 0 و صادرات و واردات آن نيز 0 برآورد شده است
   صادرات محصولات سوازيلند
   صادرات محصولات سوازيلند در سال 2006، 201/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به خمير چوب(براى کاغذسازى)، شکر، رشته طناب، يخچال، کمپوت و مرکبات اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى افريقاى جنوبى (7/59%)، جامعه اروپا (8/8%)، امريکا (8/8%) و موزامبيک(2/6%) صادر مى شود
   واردات محصولات سوازيلند
   واردات محصولات سوازيلند در سال 2005، 274/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به وسائل نقليه موتورى، تجهيزات حمل و نقل، ماشين آلات، خواروبار، نفت و مواد شيميايى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى افريقاى جنوبى (6/95%)، جامعه اروپا (9/0%)، ژاپن(9/0%) و سنگاپور (3/0%) وارد مى شود.
   ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور سوازيلند در سال 2005، 5/228 ميليون دلار برآورد شده است. واحد پول سوازيلند ليلانگنى است.