صنايع معدنى
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير زغال سنگ، طلا، الماس، آزبست، رس، کاسيتريت، تالک و سنگ ساختمانى مى باشند.
  
از مهمترين صنايع کشور سوازيلند نيز مى توان از معدنکارى(زغال و آزبست)، خمير چوب(براى کاغذسازى)، شکر، نساجى و لباس نام برد.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور سوازيلند در سال 2005، 7/3% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 2%، نرخ تورم درسوازيلند در سال 2005، 1/5%، نرخ سرمايه گذارى 5/15%، قدرت خريد ساليانه 91/5 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 8/921 ميليون دلار مى باشد.
  
صادرات محصولات سوازيلند در سال 2006، 201/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به خمير چوب(براى کاغذسازى)، شکر، رشته طناب، يخچال، کمپوت و مرکبات اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى افريقاى جنوبى، جامعه اروپا، امريکا و موزامبيک صادر مى شود.
  
واردات محصولات سوازيلند در سال 2005، 274/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به وسائل نقليه موتورى، تجهيزات حمل و نقل، ماشين آلات، خواروبار، نفت و مواد شيميايى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى افريقاى جنوبى، جامعه اروپا، ژاپن و سنگاپور وارد مى شود.