اقتصاد
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير نفت، گاز طبيعى، آهن، طلا، نقره، مس، سرب، روى، کروميت، قلع، تنگستن، نيکل، منگنز، اورانيوم، ميکا، ژيپس، نمک، آزبست، باريت، کيانيت، تالک، ولاستونيت، مرمر و گرانيت مى باشند.
   از مهمترين صنايع کشور سودان نيز مى توان از نفت، پالايش نفت، فولاد، نساجى، پنبه پاک کنى، سيمان، روغن هاى خوراکى، شکر، صابون، کفش، دارو، اتومبيل و کاميون هاى سبک، اسلحه و جنگ افزار نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور سودان در سال 2005، 5/8% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 6/9% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 5/35% در بخش کشاورزى، 8/24% در بخش صنعت و 7/39% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم در سودان در سال 2005، 9%، نرخ سرمايه گذارى 3/25%، قدرت خريد ساليانه 01/96 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 943/7 بيليون دلار مى باشد.
   توليد نفت و مواد نفتى کشور سودان در سال 2005، 344700 بشکه در هر روز و مصرف آن 66000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 275000 بشکه در هر روز و واردات آن 0 ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در سودان 2005، 6/1بيليون بشکه برآورد شده است.
   توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور سودان در سال 2004، 0 برآورد شده است. ذخاير گاز طبيعى در سودان 2005، 95/84 بيليون متر مکعب برآورد شده است.
   صادرات محصولات سودان
   صادرات محصولات سودان در سال 2006، 505/7 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت و مواد نفتى، کتان، کنجد، احشام، بادام زمينى، سمغ غربى و شکر اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى چين(1/71%)، ژاپن (12%) و عربستان (8/2%) صادر مى شود.
   واردات محصولات سودان
   واردات محصولات سودان در سال 2005، 693/8 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به خواروبار، کالاهاى مصنوعى، تجهيزات پالايشى و حمل و نقل، دارو، مواد شيميايى، نساجى و گندم اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى چين (7/20%)، عربستان (4/9%)، امارات متحده عربى (9/5%)، مصر (5/5%)، ژاپن (1/5%) و هند(8/4%) وارد مى شود.
   ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور سودان در سال 2005، 552/3 بيليون دلار برآورد شده است. واحد پول سودان دينار سودانى است که از ده قروش تشکيل شده است.