منابع و ذخاير
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير نفت، گاز طبيعى، آهن، طلا، نقره، مس، سرب، روى، کروميت، قلع، تنگستن، نيکل، منگنز، اورانيوم، ميکا، ژيپس، نمک، آزبست، باريت، کيانيت، تالک، ولاستونيت، مرمر و گرانيت مى باشند.
   از مهمترين صنايع کشور سودان نيز مى توان از نفت، پالايش نفت، فولاد، نساجى، پنبه پاک کنى، سيمان، روغن هاى خوراکى، شکر، صابون، کفش، دارو، اتومبيل و کاميون هاى سبک، اسلحه و جنگ افزار نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور سودان در سال 2005، 5/8% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 6/9%، نرخ تورم در سودان در سال 2005، 9%، نرخ سرمايه گذارى 3/25%، قدرت خريد ساليانه 01/96 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 943/7 بيليون دلار مى باشد.
   صادرات محصولات سودان در سال 2006، 505/7 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت و مواد نفتى، کتان، کنجد، احشام، بادام زمينى، سمغ غربى و شکر اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى چين، ژاپن و عربستان صادر مى شود.
 در سال 2006، توليد نفت خام در حدود 25 درصد و نفت پالايش يافته در حدود 23 درصد افزايش داشته است. به علاوه خروجى سيمان 39 درصد و طلا 13 درصد کاهش نشان داده است.