اقتصاد
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير گاز طبيعى، نفت، بوکسيت، آهن، مس، قلع، اورانيوم، سنگ جواهرات، ژيپس، نمک، فلدسپار، کائولن، سنگ آهک، کوارتز، ماسه سيليسى و تانتاليم مى باشند. از مهمترين صنايع کشور سومالى نيز مى توان از صنايع سبک، شکر، نساجى و تجهيزات مخابراتى نام برد.
   سومالى کشورى خشک و لم يزرع در شمال آفريقا است که شاخ آفريقا لقب گرفته است. بيشتر جمعيت اين کشور چادرنشين بوده و شغل اصلى آنان پرورش گوسفند، شتر، بز و گاو مى باشد. وسعت زمينهاى زير کشت آن بسيار کم بوده و کتان، ذرت، نيشکر و گندم در آنها به عمل مى آيد. موز، مهمترين محصول صادراتى اين کشور محسوب مى شود.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور سومالى در سال 2005، نامشخص و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 6/2% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 65% در بخش کشاورزى، 10% در بخش صنعت و 25% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم در سومالى در سال 2005، نامشخص، قدرت خريد ساليانه 023/5 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور نامشخص مى باشد. واحد پول سومالى شلينگ است.
   توليد نفت و مواد نفتى کشور سومالى در سال 2005، 0 و مصرف آن5000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در سومالى 2005، 0 برآورد شده است.
   توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور سومالى در سال 2004، 0، صادرات و واردات گاز در سال 2004، 0 برآورد شده است. ذخاير گاز طبيعى در سومالى 2005، 663/5 بيليون متر مکعب برآورد شده است.
   صادرات محصولات سومالى
   صادرات محصولات سومالى در سال 2006، 241 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به احشام، موز، چرم، ماهى، زغال چوب و قراضه فلزات اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امارات متحده عربى (5/48%)، يمن(9/20%) و عمان (8/5%) صادر مى شود.
   واردات محصولات سومالى
   واردات محصولات سومالى در سال 2005، 576 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به خواروبار، مواد ساختمانى و نفت اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى جيبوتى (7/29%)، کنيا (4/14%)، هند (9/7%)، برزيل(4/7%)، عمان (2/5%)، امارات متحده عربى (9/4%)، يمن(8/4%) وارد مى شود.