صنايع معدنى
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير گاز طبيعى، نفت، بوکسيت، آهن، مس، قلع، اورانيوم، سنگ جواهرات، ژيپس، نمک، فلدسپار، کائولن، سنگ آهک، کوارتز، ماسه سيليسى و تانتاليم مى باشند. به علت عقب ماندگى تکنولوژى و عدم وجود امکانات و کارشناسان فنى، از اين معدن، هيچگونه بهره بردارى نمى شود.
   از مهمترين صنايع کشور سومالى نيز مى توان از صنايع سبک، شکر، نساجى و تجهيزات مخابراتى نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور سومالى در سال 2005، نامشخص و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 6/2%، نرخ تورم در سومالى در سال 2005، نامشخص، قدرت خريد ساليانه 023/5 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور نامشخص مى باشد.
   صادرات محصولات سومالى در سال 2006، 241 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به زغال چوب و قراضه فلزات اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امارات متحده عربى، يمن و عمان صادر مى شود(.
   واردات محصولات سومالى در سال 2005، 576 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به مواد ساختمانى و نفت اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى جيبوتى، کنيا، هند، برزيل، عمان، امارات متحده عربى و يمن وارد مى شود.