منابع و ذخاير
  
از منابع معدنى کشور غنا مى توان به نفت، طلا، نقره، الماس، بوکسيت، منگنز، نمک و سنگ آهک اشاره نمود. معدنکارى، سيمان و ذوب آلومينيوم از مهمترين صنايع معدنى کشور غنا مى باشند.
  
صنايع کشور غنا در اطراف بندر«تما» قرارگرفته که بزرگترين بندر آفريقا بوده و از معادن آن بوکسيت استخراج مى شود.
  
کشور غنا دومين توليدکننده بزرگ طلا در افريقاست و حداقل 12 معدن رسمى طلا دارد. در سال 1994، درکشور غنا معدنکارى کوچک مقياس بيش از 10 درصد 53 تن توليد طلا را بازيافت نمود.اين کشور سومين توليدکننده فلز آلومينيوم و منگنز در افريقا مى باشد. به علاوه مقاديرى الماس نيز در اين کشور يافت شده است.
  
کشور غنا داراى تاريخچه طولانى در زمينه معدنکارى بويژه در زمينه طلا دارد. بخش عمده طلا در اين کشور به صورت پلاسرى يافت شده اند. کنگلومراهاى طلادار Tarkwa به سن پرکامبرين در کشور غنا در سال 1876 تا 1882 توسط Pierre Bonnat کشف شد که پدر معدنکارى مدرن طلا در ساحل طلا بود. در سال 1895 شرکت Ashanti Goldfields در حوضه Obuasi آغاز به کار نمود. در معدن Obuasi در حدود 25 ميليون اونس طلا استخراج شده بود.
  
در Bogoso معدنکارى طلا در سال 1873 رخ داد که بيش از 9 ميليون اونس طلا توليد شده است که عمدتاً معدنکارى زيرزمينى بوده است.
  
در کشور غنا، معدنکارى کوچک مقياس طلا و الماس منشأ اصلى اشتغال است و معدنکارى نمک، کائولن، سيليس، ماسه، رس، سنگ لاشه و ... نيز در مراحل بعدى مى باشد.


   نمايى از معدنکارى در کشور غنا