غنا

جمهوری غنا کشوری در غرب قاره آفریقا است. آکرا پایتخت این کشور است. نام کشور غنااز کلمه غاته، تمدنی که در اعصار باستانی در آفریقای غربی وجود داشت،گرفته شده‌است. تا پیش از آغاز استعماربه‌وسیله اروپائیان، این منطقه در اختیار ممالک مستقل سیاه پوستان بود. حکومت این کشور جمهوری است. قانون اساسی کشور در سال ۱۹۷۹ تدوین شده که به موجب آن قوه مقننه از یک مجلس ملی با ۱۴۰ عضو تشکیل یافته‌است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، کشور غنا به ۹ ناحیه تقسیم شده که هر ناحیه توسط کمیسیونر ناحیه‌ای دولت مرکزی اداره می‌شود. کشور غنا با ۵۳۷، ۲۳۸ کیلومتر مربع وسعت (هفتاد و پنجمین کشور جهان) در نیمکره شمالی (نصف النهار مبدأ از آن مبگذرد)، درغرب قاره افریقا، درکنار اقیانوس اطلس و در همسایگی کشورهای ساحل عاج در غرب، ولتای علیا در شمال و توگو در شرق واقع شده‌است. از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به ذوب آلومینیوم، تولید کاکائو و تولیدات نارگیلی(روغن نارگیل)، تهیه قهوه، کائوچه، صنایع دستی و استخراجی اشاره نمود.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى