کامرون

جمهوری کامرون کشوری است در افریقای غربی. پایتخت آن یائونده است. کامرون از غرب با نیجریه از شمال با چاد از شرق با آفریقا مرکزی ،گینه استوایی، گابن واز جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو همسایه است. سياست فرهنگى کشور کامرون براى نخستين بار در جريان برپايى کنگرة اتحادية ملى طى سال 1969 مطرح گرديده و بعدها در دسامبر 1976 با برپايى نخستين اجلاس شوراى عالى روابط فرهنگى و تحقيقاتى آموزشى به تصويب رسيد. از جملة مهمترين مفاد اجلاس مذکور مى توان به احياى فرهنگى از طريق تقويت استعدادهاى خلاقه مردمى و افزايش شناخت هر چه بيشتر مردم از تاريخ کشورشان اشاره نمود.جمهورى کامرون يکى از کشورهاى مرکز آفريقا است که در سال ۱۹۶۱ با اتحاد دو مستعمره فرانسه و انگليس تشکيل شد. اين کشور از شمال شرق با چاد، از شرق با آفريقاى مرکزى و از جنوب با گابن، جمهورى کنگو و گينه استوايى و از غرب با نیجریه همسايه است. کامرون کشورى است که در آن ۲۰۰ گروه و قوم مختلف در کنار هم زندگى مى‌کنند. اين کشور در دهه‌هاى اخير به دليل تيم فوتبالش در جهان شهرت پيدا کرده است.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى