اقتصاد
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير نفت، گاز طبيعى، طلا، الماس، سرب، روى، پتاس، مس، اورانيوم، فسفات ومنيزيم مى باشند. از مهمترين صنايع کشور جمهورى کنگو نيز مى توان از نفت، سيمان، چوب، شکر، صابون و سيگار نام برد. از مهمترين صنايع کشور جمهورى کنگو نيز مى توان از نفت، سيمان، چوب، شکر، صابون و سيگار نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور جمهورى کنگو در سال 2005، 0 درصد و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 6% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 2/6% در بخش کشاورزى، 3/55% در بخش صنعت و 5/38% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم درجمهورى کنگو در سال 2005، 6/2 درصد، نرخ سرمايه گذارى در حدود 2/27 درصد، قدرت خريد ساليانه 958/4 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 985/2 بيليون دلار مى باشد. واحد پول جمهورى کنگو فرانک است.
   توليد نفت و مواد نفتى کشور جمهورى کنگو در سال 2005، 267100 بشکه در هر روز و مصرف آن6000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در جمهورى کنگو 2005، 5/93 ميليون بشکه برآورد شده است.
   توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور جمهورى کنگو در سال 2004، 0، صادرات و واردات گاز در سال 2004، 0 برآورد شده است. ذخاير گاز طبيعى در جمهورى کنگو 2005، 61/90 بيليون متر مکعب برآورد شده است.
   صادرات محصولات جمهورى کنگو
   صادرات محصولات جمهورى کنگو در سال 2006، 996/5 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت، الماس، چوب، تخته چند لا، شکر، کاکائو و قهوه اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى چين (4/38%)، امريکا (6/28%)، تايوان(6/11%) و کره جنوبى(1/7%) صادر مى شود.
   واردات محصولات جمهورى کنگو
   واردات محصولات جمهورى کنگو در سال 2005، 964/1 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به مواد ساختمانى و خواروبار اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه (2/23%)، چين (2/10%)، امريکا(3/7%)، هند(2/7%)، ايتاليا(7/6%) و بلژيک(6/4%) وارد مى شود.