جمهوری کنگو

جمهوری کنگو کشوری است در مرکز آفریقا . پایتخت آن برازاویل است. نام رسمی این کشور جمهوری کنگو است. نوع حکومت این کشور جمهوری و با دو مجلس قانون گذاری است . رئیس جمهور کنگو در سال ۲۰۰۶ دنیس ساسونگوئسو بوده است. برازاویل پایسخت کنگو میباشد که در سال ۲۰۰۵ جمعیت این شهر ۱,۱۷۴,۵۰۰ بوده است. کشور کنگو در تاریخ ۱۵/۸/۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت. در سال ۲۰۰۶ جمعیت این کشور ۳,۷۰۲,۰۰۰ نفر بوده است. زبان رسمی کنگو فرانسوی میباشد ، اما در این کشور به زبان های لینگا ، کیکنگو و تکه نیز صحبت میشود.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 راهها و وسائل ارتباط جمعى
 اقتصاد
 زمين شناسى