گابن

جمهوری‌ گابن‌ در آفریقا قرار دارد و شهر شهر لیبرویل‌ مرکز حکومتی‌ آن است‌. جمهوری‌ گابن‌ با 267 هزار و 667 کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ قاره‌ پهناور آفریقا و در کنار اقیانوس‌ اطلس‌ قراردارد‌. کشورهای‌ کامرون ‌، گینه‌ استوایی‌ و کنگو برازاویل‌ با جمهوری‌ گابن‌ مرز مشترک‌ دارند و خط‌ استوا از این‌ کشور نیمه‌ کوهستانی‌ می‌گذرد. گابن‌ حدود یک‌ میلیون‌ و 224 هزار نفر جمعیت‌ دارد که‌ 7 درصد از آنها مسلمان‌ و اهل‌ تسنن‌ هستند. مذهب‌ پیشین‌ تمام‌ مردم‌ گابن‌ مسیحیت‌ بود ولی‌ از سال‌ 1967 که‌ آقای‌ «آلبرت‌ برناردبونگو» دومین‌ رئیس‌ جمهوری‌ گابن‌ دین‌ خود را از مسیحیت‌ به‌ اسلام‌ تغییر داد و نام‌ «عمر» را برای‌ خود اختیار کرد، پیروان‌ دین‌ اسلام‌ در این‌ جمهوری‌ افزایش‌ یافت‌. شهر «لیبرویل‌  » پایتخت‌ گابن‌ است‌ و از دیگر مراکز پرجمعیت‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ بندر «جنتیل‌  » و «فرانسویل‌  » اشاره‌ کرد. این‌ کشور در قرن‌ پانزدهم‌ توسط‌ پرتغالیها کشف‌ شد و تا قرن‌ نوزدهم‌ تحت‌ سیطره‌ این‌ کشور بود. از سال‌ 1890 به‌ بعد گابن‌ جزیی‌ از کنگوی‌ فرانسه‌ و از سال‌ 1910 به‌ عنوان‌ مستعمره‌ای‌ جداگانه‌ قلمداد شد. گابن‌ در سال‌ 1960 موفق‌ شد از زیر نفوذ فرانسویان‌ خارج‌ شود و به‌ استقلال‌ برسد. گابن‌ از لحاظ‌ درآمد سرانه‌ نخستین‌ کشور آفریقایی‌ سیاه‌ و دومین‌ کشور آفریقایی‌ پس‌ از لیبی‌ است‌.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافيا
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى تاريخى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 راهها و وسائل ارتباط جمعى
 اقتصاد
 صنعت نفت و گاز
 زمين شناسى
 صنايع معدنى