اقتصاد
  
از مهمترين منابع معدنى اين کشور ذخاير بوکسيت، آلومينا، آهن، طلا، اورانيوم، الماس، منگنز، نيکل، گرافيت، سنگ آهک و نمک مى باشند. از مهمترين صنايع کشور گينه نيز مى توان از بوکسيت، طلا، الماس، معدنکارى آلومينا، سيمان، صنعت تجهيزات و صنايع کشاورزى و صنايع سبک نام برد.
  
اقتصاد گينه عمدتاً بر پايه توليدات کشاورزى و صادرات بوکسيت است. بعلاوه صادرات مواد معدنى به صورت الماس و طلا انجام مى شود.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور گينه در سال 2005، نامشخص و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 2% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 7/23% در بخش کشاورزى، 1/36% در بخش صنعت و 2/40% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم در گينه در سال 2005، 27%، نرخ سرمايه گذارى 6/17%، قدرت خريد ساليانه 4/19 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 2/288 ميليون دلار مى باشد.
  
توليد نفت و مواد نفتى کشور گينه در سال 2005، 0 و مصرف آن 8440 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است (CIA).
  
توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور گينه در سال 2004، 0، صادرات و واردات گاز در سال 2004، 0 برآورد شده است (CIA).
  
صادرات محصولات گينه
  
صادرات محصولات گينه در سال 2006، 1/615 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به بوکسيت، طلا، الماس، آلومينا، ماهى، محصولات کشاورزى و قهوه اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى روسيه (6/14%)، کره جنوبى (3/11%)، اسپانيا(2/10%)، اکراين (9/7%)، امريکا (1/6%)، ايرلند (6%)، فرانسه (7/5%)، آلمان (5%) و بلژيک(5/4%) صادر مى شود(CIA).
  
واردات محصولات گينه
  
واردات محصولات گينه در سال 2005، 730 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به تجهيزات الکتريکى و حمل و نقل، مواد نفتى، فلزات، نساجى، خواروبار و حبوبات اشاره نمود که عمدتاً ازکشورهاى چين(5/8%)، امريکا (3/7%)، فرانسه (2/7%)،Cote d'Ivoire (2/5%)، ايتاليا (7/4%) و بلژيک (1/4%) وارد مى شود(CIA).
  
ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور گينه در سال 2005، 6/59 ميليون دلار برآورد شده است (CIA). واحد پول گينه، فرانک گينه است.