1-  صنايع معدنى

از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، نفت، کانسنگ آهن، الماس، فسفات، مس، فلدسپار، طلا، بوکسيت، اورانيوم، آلومينيوم، ژيپس و نمک مى باشند.

از مهمترين صنايع کشور آنگولا نيز مى توان از نفت، الماس، آهن، فسفات، فلدسپار، طلا، بوکسيت، اورانيوم، مواد فلزى، فرآورده هاى غذايى، تنباکو، شکر، نساجى، تعمير و نگهدارى کشتى و سيمان، نام برد.

نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور آنگولا در سال 2005، 5/13% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 14%، نرخ تورم درآنگولا در سال 2005، 2/13%،  نرخ سرمايه گذارى 6/14%، قدرت خريد ساليانه 95/51 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 98/10 بيليون دلار مى باشد.

صادرات محصولات آنگولا در سال 2005، 53/35 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به گاز طبيعى، نفت خام، الماس، مواد نفتى پالايش يافته، قهوه، ماهى، چوب و کتان اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امريکا (8/39%)، چين (6/29%)، فرانسه (8/7% )، شيلى (4/5% ) و تايوان (4/4%) صادر مى شود(CIA).

واردات محصولات آنگولا در سال 2005، 21/10 بيليون دلارتخمين زده شده است که  از جمله مهمترين آنها  مى توان به مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات، تجهيزات الکتريکى، وسايل نقليه و قطعات يدکى، دارو، غذا، نساجى و کالاهاى جنگى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى کره جنوبى        (5/20%)، پرتغال (4/13%)، امريکا (5/12%)، افريقاى جنوبى (4/7%)، برزيل(7%)، فرانسه(1/5%) و چين        (5%) وارد مى شود(CIA).

فسفات

چندين ناحيه قابل تشخيص فسفات در آنگولا وجود داردکه بيشتر در نواحى ساحلى است و به 4 بخش تقسيم مى شود:

Ø     فسفات هاى Cabinda (9 حوضه شناخته شده)

Ø     فسفات هاى رودخانه Lucunga (3 حوضه اصلى)

Ø     فسفات Luanda  (1 منشأ)

Ø     فسفات هاى وابسته به مجموعه هاى کربناتيتى (در 6 تا از 11 مجموعه کربناتيتى گزارش شده است).

 

  نقشه موقعيت منابع فسفات در کشور آنگولا

سنگ آهک/دولوميت

رسوبات ساحلى بيشترين منابع سنگ آهک را تشکيل مى دهد وليکن کربناتيت ها و رسوبات دگرگونه نئوپروتروزوئيک  Schisto-Calcaireبا سنگ آهک هاى استروماتوليتى و اووليتى و            سنگ آهک هاى دولوميتى بيشترين پتانسيل را دارا مى باشند. سنگ آهک هاى رسوبى براى توليد سيمان در منطقه ساحلى فراوان يافت مى شوند.

 

ژيپس/انهيدريت/سولفور

ژيپس/انهيدريت از حوضه هاى ساحلى کرتاسه و ميزان کمى از انهيدريت از حوضه کرتاسه زيرين  Cuanzaآنگولا گزارش شده اند. ژيپس از نزديکى  Cabo Ledo در 80 کيلومترى شمال Luanda  و Dombe Grande در 50 کيلومترى جنوب Benguela گزارش شده اند.

در ناحيه Dombe Grande ، نهشته ژيپس متعلق به کرتاسه زيرين(آپتين) بيش از 50 متر ضخامت دارد. دو ذخيره ژيپس  Cabo Ledo و Dombe Grande داراى لايه هاى نازک و لنزهاى کوچک سولفور عنصرى مى باشند. آنگولا تقريباً 20000 تن ژيپس در سال در دهه 1980 توليد کرده است.

 

توليد الماس(جواهر) در آنگولا در اين دوره ( 1997-2003) از 4770000 قيراط (Carat) در سال 1997 به 3605400 قيراط در سال 2000 و 5580000 قيراط در سال 2003 افزايش يافته است.

آنگولا در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليد الماس (جواهر) مقام 5 جهان، در سال 2002 مقام 4 جهان و در سال 2003 مقام 5 جهان (09/7% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است            ) (World Mining Data / Vienna 2003, 2005.