o  جغرافياى تاريخى

کشور بنين، محل اقامت يکى از پادشاهان بزرگ قرون وسطاى افريقا به نام داهومى Dahomey بود. اروپائيان در قرن 18 به اين ناحيه رسيدند و پرتغالى ها، فرانسوى ها و هلندى ها در اين ناحيه به امر تجارت پرداختند. اين کشور مستعمره فرانسه شد و در اول اگوست 1960 استقلال يافت.