همکارى هاى بين المللى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

 آسيا

 اروپا

 آفريقا

 آمريکا

ارمنستان

دانمارک

سودان

ونزوئلا

افغانستان

فنلاند

کنگو

برزيل

تاجيکستان

انگلستان

گينه

اکوادور

پاکستان

فرانسه

سنگال

کلمبيا

هند

آلمان

بوليوى

چين

ايتاليا

نيکاراگوئه

عراق

سوئيس

کوبا

چک

لینک های مرتبط با این بخش
 فنلاند
 دانمارک
 ارمنستان
 چين
 عراق
 چک
 سودان
 تاجيکستان
 بوليوى
 برزيل
 کوبا
 اکوادور