فنلاند

همکارى با سازمان زمين شناسى فنلاند ((GTK بيش از يک سال است که صورت پذيرفته است. در ماه فورية 2008 ميلادى ، جناب آقاى پروفسور الياس اکداهل ، رييس اين سازمان به همراه آقايان کيو ننون (مدير تحقيقات ، کاربرى زمين و محيط زيست) ، و هانو ايدمن (مدير برنامه ريزى و نقشه بردارى زمين‌شناسى) به ايران سفر نموده و از سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در تهران و مرکز کرج و پايگاه داده ها ، و نيز از شهرهاى شيراز و اصفهان بازديد نمودند. مجموعة اين بازديدها و مذاکرات منجر به عقد تفاهم نامه همکارى در تاريخ 19 فوريه 2008 ، ميان دو سازمان گرديد که هدف از آن تبادل قابليت‌هاى علمى و فنّى در زمينه‌هاى ذيل مى‌باشد:

·         تهيه پيشنهاد اوليه‌ براى برداشت هوايى ايران بر پايه‌ى تکنيک‌هاى fixed-wing در ربع اول – دوم 2008 توسط GTK

در ربع دوم 2008 طرف فنلاندى بسته اى حاوى اطلاعات مربوط به پيشنهاد اوليه برداشت‌ هوايى در ايران ارسال نمود که براى بررسى و اقدام به مديريت ژئوفيزيک ، جناب‌آقاى مهندس فتوتى تحويل داده شد. امکانات ارائه شده از طرف ايشان مورد قبول واقع شده ، و پيشنهاد گرديد تا در جلسة حضورى بعدى ، منطقه‌اى کم وسعت به عنوان پايلوت جهت عقد قرارداد معرفى گردد.

 ·         مقرّر گرديد که در ربع اول 2009 در فنلاند کارگروهى دو جانبه بين کارشناسان GSI و GTK درخصوص موارد ذيل تشکيل گردد:

-          تفسير و کاربرد داده‌هاى ژئوفيزيک هوايى ( منابع معدنى ، محيط زيست ، آب‌هاى زمينى)

-          روش‌شناسى نهشته‌ها يا نهشته‌هاى مدفون