کوبا

يادداشت تفاهم همکارى بين سازمان زمين‌شناسى ايران (GSI) و گروه اقتصادى زمين‌شناسى، معدنى و نمک کوبا (GEOMINSAL) که از اين پس شريک خواهند بود ،در ژوئن 2008 منعقد گرديد. دو طرف طبق اين تفاهم نامه توافق کردند در موارد زير همکارى کنند:

- کارتوگرافى زمين شناسى، ژئوفيزيک، ژئوشيمى، سنجش از دور و تلفيق آن با نرم‌افزارهاى GIS به منظور تعين نواحى هدف مطالعه

- بحث و بررسى و تعريف پايگاه داده‌ها با توجه به دسترسى آن در جمهورى کوبا

-  آموزش پرسنل در کوبا و ايران در چارچوب موضوعات بالا

- گروه اقتصادى زمين‌شناسى، معدنى و نمک کوبا(GEOMINSAL)، موسسه زمين‌شناسى و فسيل‌شناسى را موظف به انجام وظايف اشاره شده در بالا مى‌کند و اين موسسه کارشناسانى را براى انجام فعاليتها  اختصاص خواهد داد.

هدف از اين همکارى:

  • تهيه نقشه زمين‌شناسى، ژئوشيمى، برداشتهاى ژئوفيزيک هوايى، تصاوير سنجش از دور و تلفليق آن با GIS و معرفى نواحى هدف مطالعه
  • تهيه نقشه هاى معدنى زمين‌شناسى و ژئوشيميايى با مقياس 25000/1 براى مناطق هدف مطالعه
  • تهيه و آناليز نمونه ها
  • ارتقا سن نقشه هاى زمين‌شناسى  بوسيله روش فسيل‌شناختى و راديومترى
  • فراهم کردن تصاوير ماهواره‌اى آستر  (Aster)و رادار ست (Radar Sat)
  • ارزيابى منابع معدنى احتمالى و انجام تمامى فعاليتهاى مرتبط
  • بحث و بررسى و تعريف پايگاه داده ها

-          توسعه و اجراى پروژهاى مشترک در زمينه اکتشاف، استخراج، فرآورى و کانه آرايى در نواحى نامزد سرمايه گذارى مشترک تا مرحله توليد نهايي.

-          دعوت GSI از 4 متخصص کوبايى به مدت 2 الى 3 هفته براى گذراندن دوره هاى آموزشى در تهران

-          رخداد تمامى موارد موردتوافق در اين قرارداد در ژوئن 2008 منوط به اجازه کميته مشترک اقتصادى ايران-کوبا  مى باشد.

اين تفاهم نامه توسط محمدتقى کره اى معاون وزير و رئيس سازمان زمين‌شناسى ايران، از ايران و لازارو فليکس سانچز برمودرز رئيس گروه اقتصادى زمين‌شناسى معدنى و نمک کوبا(GEOMINSAL) به امضاء رسيد.