وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

اطلاعيه برگزارى

سخنرانى علمى با عنوان مدلسازى پوياى فرونشست دشت تهران

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين شناسى و اکتشافى سخنرانى علمى با عنوان مدلسازى پوياى فرونشست دشت تهران برگزار نماید.

سخنران: آقاى مهندس انگورانى- کارشناسى ارشد استخراج معدن

زمان برگزاری: چهارشنبه 7 ارديبهشت ساعت 10-12

محل برگزارى: سالن کنفرانس پژوهشکده علوم زمين

جهت ثبت نام لطفا نام و نام خانوادگى خود را به انگليسى و مقطع تحصيلى خود را به آدرس intl.edu@gsi.ir ارسال فرماييد.